Kep Adresi Alt İşlem Yetkilisi Nedir ?

kep adresi alt i̇şlem yetkilisi nedir
Kep Adresi Alt İşlem Yetkilisi Nedir

Kep Adresi Alt İşlem Yetkilisi Nedir?

Kayıtlı elektronik posta adresinin kullanımında KEP adresi alt işlem yetkilisi nedir? sorusu tüzel kişileri ilgilendiren bir sorudur. Tüzel kişilerin kayıtlı elektronik posta adresi başvurusunda bulunurken belirtmeleri gereken bazı bilgiler bulunur. Bu bilgilerden biri de alt işlem yetkilisidir. Bu bilgiler Kayıtlı Elektronik Posta Rehberi ve Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Adreslerine İlişkin Tebliğ’de belirtilmiştir.

Kayıtlı elektronik posta adresi başvurusunda tüzel kişiler için başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu formda tüzel kişilikle ilgili bilgiler, MERSİS numarası, ticari sicil gibi bilgiler talep edilir. Bunun dışında ana işlem yetkilisi ve alt işlem yetkilisi alanlarının da doldurulması gerekmektedir.

KEP adresi alt işlem yetkilisi nedir sorusunu cevaplandırmadan önce ana işlem yetkilisini tanımakta fayda bulunur. Ana işlem yetkilisi, genellikle tüzel kişilerin temsil yetkisine sahip kişilerden oluşur. Şirket sahibi ya da ortaklardan herhangi biri olabilir. Alt işlem yetkilisi ise, şirket yönetimi tarafından kayıtlı elektronik posta adresini kullanmaya yetki verilen çalışanı ifade eder. Başvuru formunda bir alt işlem yetkilisi alanı bulunsa da, formun ilgili nüshası çoğaltılarak birden fazla alt işlem yetkilisi  talebinde bulunulabilir.

KEP Adresi Alt İşlem Yetkilisi Yetki Alanları

Alt işlem yetkilisine verilecek olan yetkiler tek tek belirlenebilir. Ön başvuru formunda düzenlenebilecek yetkiler;

  • SMS bilgilendirmesi alıp alamayacağı,
  • Elektronik posta bilgilendirmesi alıp alamayacağı,
  • Gelen elektronik postaları okuma yetkisinin olup olmayacağı,
  • Elektronik posta göndermeye yetkisi olup olmayacağı,
  • KEP adresine gelen elektronik postaları silme yetkisinin olup olmayacağı,
  • KEP adresinde bulunan elektronik postaları arşivleme yetkisinin olup olmayacağı,
  • Ana yetkilinin hesabı üzerinden hizmetle ilgili para yatırma işlemi yapıp yapamayacağı,
  • Hizmet üzerinde tarife veya paket değişikliği yapma yetkisinin olup olmayacağı,
  • Diğer alt işlem yetkililerini değiştirme yetkisinin olup olmayacağı,
  • Kayıtlı elektronik posta adresi hizmetini kapatma yetkisinin olup olmayacağı,

Görüldüğü üzere formda yer verilen bu bilgilerle alt işlem yetkilileri üzerinde tam denetim imkanı sağlanmaktadır. KEP adresi satın alımından sonra da hizmet sağlayıcıya başvurarak yeni alt işlem yetkilisi tanımlayabilir ve yetkilerini düzenleyebilirsiniz. Var olan alt işlem yetkilileri için size tanımlanan yönetim panelini kullanarak işlem yapabilirsiniz.

Yorum Yok

Sorry, the comment form is closed at this time.