KEP Adresi Gerekli Belgeler

kep adresi gerekli belgeler
KEP adresi gerekli belgeler

KEP Adresi Gerekli Belgeler Nelerdir?

Kayıtlı elektronik posta adresi satın almanız için başvuruda sunmanız gereken bazı belgelere ihtiyaç vardır. KEP adresi gerekli belgeler başvurunuzun türüne göre değişiklik gösterir. Bireysel ve tüzel kişilik başvurularında istenen belgeler farklıdır. Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9.maddesinde bu belgeler belirtilmiştir.

Bireysel Başvuru KEP Adresi Gerekli Belgeler Nelerdir?

Gerçek kişiler için yapılan bireysel başvurularda ön başvuru yapıldıktan sonra belirtilen belgeler talep edilir. Talep edilen belgeler teslim edildikten sonra ilgili kurum veya kuruluş tarafından belgenin uygunluğu kontrol edilir. Belgeler onaylandıktan sonra başvuru işleme konulur. Kısa süre içerisinde de kayıtlı elektronik posta adresi hizmete aktive edilir.

Bireysel başvurularda öncelikle üzerinde resim ve TC kimlik numarasının yer aldığı bir kimlik gerekmektedir. Kimlik yerine pasaport ve sürücü belgesi de ibraz edilebilir. Ön başvuru formu da doldurularak kimlik ile ibraz edilir. Ön başvuru formunda tüm alanların doğru bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Formda yer alan bazı alanlar hakkında bilgi vermemiz gerekirse;

  • Hesap Adresi: Bu kısım kayıtlı elektronik posta adresinizdir. Gerçek kişiler için isim.soyisim@hs01.kep.tr  şeklinde, tüzel kişiler için de kuruluş adı şeklindedir. Sık kullanılan ad ve soyadınız varsa, talep ettiğiniz adres daha önce alındıysa kurum tarafından size farklı bir adres önerilir. Örneğin; Ali Yılmaz isimli bir kullanıcı ali.yilmaz@hs01.kep.tr  şeklinde bir adres talep ettiğinde bu adres daha önce alındıysa tekrar verilemez. Bu durumda ali.yilmaz.1@hs01.kep.tr gibi sayı kombinasyonu içeren bir adres seçilmesi istenir.
  • Hizmet Alma Şekli: Kayıtlı elektronik posta adresi kullanımında iki farklı yöntem mevcuttur. Dilerseniz sadece alıcı olarak başvuruda bulunabilirsiniz. Bu durumda elektronik imza için başvuru yapmanıza gerek olmadan kayıtlı elektronik posta adresinize ileti alabilirsiniz. Sadece alıcı başvurularında elektronik posta gönderimi yapılamaz. Hem alıcı hem gönderici olarak başvuru yapma durumunuzda elektronik postanın imzalanması gerekeceğinden elektronik imza ya da mobil imza sahibi olmanız gerekmektedir.
  • Posta Kutusu Kapasitesi: Kayıtlı elektronik posta adresinizin gelen kutusunun kapasitesini ifade eder. Kullanım yoğunluğunuza göre seçim yapmanız uygun olacaktır. Sık işlem yapacaksanız yüksek kapasite seçmeniz daha doğru olacaktır. İlerleyen zamanlarda başvuruda bulunarak kapasite artırımı yapmanız mümkündür.
  • Rehber Görünürlüğü: Bu seçeneklerde kayıtlı elektronik posta adresi rehberinde kaydınızın olup olmayacağını seçmeniz istenir. Rehbere kayıt olmanız bulunabilirlik açısından size avantaj sağlayacaktır.

Tüzel Kişi Başvuru KEP Adresi Gerekli Belgeler Nelerdir?

Tüzel kişilerin kayıtlı elektronik posta adresi başvuruları bireysel başvurulara göre farklılık gösterir. Tüzel kişiler için KEP adresi gerekli belgeler aşağıda belirtildiği gibidir.

  • Ticaret sicil kuruluşundan alınmış olan, içerisinde MERSİS numarasının yer aldığı ticaret sicil belgesi. ( Belge ticaret sicil numarasına sahip olmalıdır. Bu belgenin aslını ya da sicil tasdiknamesini ibraz edebilirsiniz.)
  • Noterden onaylanmış imza sirküleri. İmza sirkülerinde temsilcilerin temsil sürelerinin ve yetkilerinin açıkça ifade edilmesi gerekmektedir. Bu belge görüldükten sonra geri teslim edilecektir.
  • Başvuruda bulunan kurum yetkilisinin resim ve TC kimlik numarası içeren kimlik belgesi (ya da pasaport, sürücü belgesi). Eğer başvuran kişi vekaletname ile yetkilendirildiyse imzalı ve kaşeli tüzel kişi yetkilendirme belgesi talep edilecektir. Başvuran kişinin tüzel kişiliği temsil yetkisi varsa bu belgeye gerek yoktur.
  • Tüzel kişiler için hazırlanmış olan eksiksiz doldurulmuş ön başvuru formu.

Tüzel kişi başvurularında doldurulacak olan formda bazı farklılıklar bulunur. Tüzel kişilerin kayıtlı elektronik posta adresi yetkili birden fazla kişi tarafından kullanılabilir. Bu nedenle ana işlem yetkilisi ve işlem yetkilisi seçenekleri bulunur. Ana işlem yetkilisi şirketin sahibi ya da ortaklardan herhangi birini ifade eder. İşlem yetkilisi ise şirket yönetimi tarafından yetkilendirilmiş olan kişiyi ifade eder.

Kamu Kurumu Başvuru KEP Adresi Gerekli Belgeler Nelerdir?

Kamu kurumları da kayıtlı elektronik posta adresi için başvuruda bulunabilirler. Bunun için kamu kurumuna ait üst düzey bir yetkili tarafından imzalanmış resmi yazı gerekmektedir. Başvuru yapan kişinin resim ve TC kimlik numarası içeren kimlik belgesi de (ya da pasaport, sürücü belgesi) gerekmektedir. Kamu kurumları için kayıtlı elektronik posta adresi ön başvuru formu da eksiksiz doldurulduktan sonra başvuru işleme alınacaktır.

Yorum Yok

Sorry, the comment form is closed at this time.