Kep Adresi Zorunlu mudur?

kep adresi zorunlu mudur
Kep adresi zorunlu mudur

KEP Adresi Zorunlu mudur?

Kayıtlı elektronik posta adresinin kullanımına ait bilgiler Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nde açık bir şekilde belirtilmiştir. “Kep adresi zorunlu mudur” sorusunu cevaplandırabilmek için yönetmelikte tebliğ edilmiş ilgili maddeleri incelemek gerekir.

Belirttiğimiz yönetmelikte yer alan 7.maddede limited, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere yapılacak olan tebligatların elektronik olarak yapılması zorunluluğu yer almaktadır. Bu bilgiden de anlaşılacağı üzere belirtilen şirket türlerinin elektronik tebligat kullanımları zorunlu olduğu için kayıtlı elektronik posta adresi kullanmaları da zorunludur. Bunların dışında kalan şahıs şirketlerinde böyle bir zorunluluk bulunmaz. 1 Ocak 2019 yılında hayata geçirilen Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi ile belirtilen şirket türlerine zorunlu kılınmıştır. Ancak kayıtlı elektronik posta adresi hem zaman hem de maliyet tasarrufu sağladığı için kullanılması önerilmektedir.

KEP Adresi Zorunlu mudur? Neden Gereklidir?

Kayıtlı elektronik posta adresinin kullanımı büyük kolaylık ve tasarruf sağlamaktadır. En önemli avantajı ise bürokratik yoğunluğa maruz kalmadan işlemleri hızlı bir şekilde ilerletmektir. Bu anlamda tüm özel kuruluşların ve ticaretle uğraşan gerçek kişilerin kayıtlı elektronik posta adresi kullanmaları avantajlarına olacaktır.

Kayıtlı elektronik posta adresinin kullanımı kamu kurumları için farklılık taşıyabilir. Kamu kurum ve kuruluşlarının kendilerine ait yönetmelikleri ve yönergeleri bulunur. Her kurum mevzuatta belirtilen durumlara uygun olarak işlem yapma zorunluluğu taşır. Bu nedenle kamu kurumlarının kayıtlı elektronik posta adresi kullanımı hakkındaki zorunlulukları yönetmeliklerde belirtilmiştir.

Özel sektör tüzel kişilerinin kayıtlı elektronik posta adresi kullanımlarının zorunlu hale getirilmesinin en önemli nedenlerinden biri de ticari faaliyetlerdeki güven ve şeffaflıktır. Ticari anlaşmazlıkların çözümünde yetersiz delil davaların uzun yıllar sürmesine neden olmaktadır. Bundan dolayı delil özelliği taşıyan KEP adresleri ile bu olumsuzlukların önüne geçilmektedir. Bu açıdan bakıldığında KEP adresi kullanmanın zorunlu tutulması kurum ve kuruluşların lehinedir. KEP adresini sadece alıcı olarak da kullanabilirsiniz. Bu durumda elektronik ve mobil imza sahibi olmanız gerekmez. Ancak hem alıcı hem de gönderici olarak işlem yapmak istiyorsanız mobil veya elektronik imza sahibi olmanız gerekmektedir. Bununla ilgili olarak sitemizde yer alan Kep Adresi Nasıl Alınır adlı yazımızı inceleyebilirsiniz.

Yorum Yok

Sorry, the comment form is closed at this time.