Kep İstanbul

Zaman Damgası Nedir?

KEP adresi

Zaman Damgası Nedir?

Zaman damgası, bahse konu olan elektronik verinin işlem gördüğü zamanın kesin olarak elektronik sertifika sağlayıcı kuruluş tarafından kayıt altına alınmasıdır. Bu işlemler elektronik verinin üretimi, gönderimi, değiştirilmesi, alınması gibi süreçleri içerir. Sertifika sağlayıcı kuruluş bu hizmet karşılığında talep edilen bilgileri sağlamakla yükümlüdür.

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda yükümlülükler ve işleyiş net bir şekilde belirtilmiştir. Kanunda geçen tanımı şu şekildedir: “Bir elektronik verinin, üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı ve / veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı tarafından elektronik imzayla doğrulanan kaydına verilen addır.”

Zaman damgası nedir sorusunun cevabı teknik anlamda yukarıda anlatıldığı gibidir. Basite indirgemek gerekirse, belli ticari faaliyetler ya da kamu yazışmalarında zaman konusunda delil niteliğinde belgeye ihtiyaç duyulabilir. Bu belge yazılı olabileceği gibi dijital de olabilir. Bu tür anlaşmazlıklarda sertifika sağlayıcı kuruluşlardan talep edilecek olan zaman damgası ile gereken delil sağlanabilir.

Bir diğer kullanım yeri de aynı ip adresini kullanan çalışanların bulunduğu kurumlar ve şirketlerdir. Aynı ip adresinden yapılan işlemlerde kişinin belirlenmesi için de bu yöntem kullanılır. Kurumsal yapılarda çalışan sayısı fazla olduğu için bunu belirlemenin en iyi yöntemi budur. Yapılan yanlış ya da hileli işlemlerde işlemi yapan kişinin kanıt dahilinde tespit edilmesi büyük önem taşır.

zaman damgası

Toplu internet kullanımının olduğu yerler için de aynı durum geçerlidir. Toplu internet sağlayıcıları bu sayede kullanıcılar tarafından yapılan yasadışı işlemlerden sorumlu tutulmamakta, yapılan işlemlerin kayıtları zaman damgası sayesinde tutulmaktadır. 5651 sayılı Kanun uyarınca toplu internet sağlayıcı kuruluşların bu hizmeti edinmeleri zorunlu tutulmuştur. Kanun düzenlemesinden önce bu sağlayıcılar kullanıcıların yaptığı işlemlerden sorumlu tutulmakta ve ceza almaktaydılar. Bu düzenleme ile hem suçun önlenmesi, hem de suçlunun bulunması konusuna açıklık getirilmiştir.

Bunun dışında e-defter, e-fatura, e-devlet uygulamaları, e-arşiv, kayıtlı elektronik posta adresi, belge yönetim sistemi gibi uygulamalarla kullanımı mevcuttur. Bu uygulamaların içeriğinde sunulan belge ve bilginin de korunmasına yönelik avantaj sağlamaktadır.

Zaman Damgası Nasıl Çalışır?

Zaman damgası elektronik altyapıya sahip bir çalışma prensibi içerir. Delil niteliğindeki tüm veriler sunuculara kaydedilir ve işlemler bu sunucular üzerinde gerçekleşir. İşlem yaptığınız esnada belirttiğimiz sunucular belgenin bütünlüğünü ve kesin zamanını açık anahtar teknolojisi kullanarak kayıt altına alır. Bu kayıt oluşturulmuş olan bilgilerin varlığını ispatlar ve ayrıca delil niteliği taşır. Bu işlem bir e-posta, sözleşme, ihtar, ihbarname, başvuru, para transferi veya yasalarca belirtilmiş herhangi belgeyi içerebilir.

Çalışma prensibine bakıldığında fikri mülkiyet haklarının ispatı ve kayıt altına alınmasında da zaman damgasının kullanımına ait örnekler bulunmaktadır. Bilimsel araştırmalar, müzik eserleri, yazılımlar, kod parçacıkları, teknik çizimler, sanat eserleri gibi fikri mülkiyet kapsamına girebilecek her eser için kanıt sağlanabilir. Bu da özellikle eserlerin 3.şahıslara iletiminde ve sunumunda güvenlik sorununu ortadan kaldırır. Ayrıca sık rastlanan intihal(aşırma) olaylarının da bu şekilde önüne geçilebilmektedir.

Zaman Damgasının Avantajları Nelerdir?

Zaman Damgası ile Hangi Eserler Onaylanabilir?

Zaman damgası kullanarak aşağıda maddelenmiş tüm eserlerde onay işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

Zaman Damgası Nasıl Alınır?

Bireysel olarak zaman damgası satın alma işlemlerinde sitemizde bulunan formu doldurarak belgeye gerek kalmadan sipariş oluşturabilirsiniz. Ödemeyi yapmanızın ardından siparişiniz işleme alınacaktır. Siparişinizle ilgili detaylar e-posta aracılığıyla iletilecektir.

Zaman damgası nedir konusunda da belirtildiği gibi damgalama işlemi kontör bazlı olarak kullanılır. Kontörünüz tükendiğinde tekrar satın alabilirsiniz. Tekrar başvuru veya başka bir işlem yapmanıza gerek olmaz. Sitemiz üzerinden satın almış olduğunuz hizmete ait kontör yüklemesi yapabilirsiniz. 

Exit mobile version